Afrikansk svinepest virus

Virkon™S tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
 • Overfladedesinfektion til brug inde og ude
 • Overfladedesinfektion i stalde
 • Desinfektion af udstyr og løse genstande
 • Desinfektion af køretøjer
 • Desinficerende støvlebad
 • Luftdesinfektion i stalde med dyr
 • Desinfektion af vandrør og drikkevand til dyr

Virkon™ S

Veldokumenteret desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe.

Forebyggelse er essentiel!

Afrikansk svinepest er et meget smitsomt, høj virulent virus der i dag ikke kan vaccineres imod.

Afrikansk Svinepest i Europa siden 2014

I 2014 kom Afrikans Svinepest for første gang ind i Europa fra grænselandende i Øst. I sommeren blev sygdomme påvist i en større danskejet svinebesætning. Siden er der konstateret flere udbrud hos både tamsvin og vildsvin i Europa. I juli 2017 er der konstateret Afrikans Svinepest hos vildsvin i Tjekkiet og hos en mindre besætning i Rumænien. I disse lande er der nu indført restriktioner for at begrænse sygdommen i områderne. Antallet af angrebne tamsvin har været stigende siden 2014 og til i dag

Fødevarestyrelsen opfordrer alle personer som har kontakt til de berørte områder, at være særlig påpasselige med smittebeskyttelse, blandt andet sørge for grundig rengøring og desinfektion af transportvogne der har transporteret svin samt sørge for for tøjskifte inden man kommer ind til besætningsområder.

Smitteveje

Smitte mellem tamsvin sker for det meste ved transport og handel med grise som er smittet, men som ikke har fået symptomerne endnu. Beskidt tøj, eller beskidte transportkøretøjer kan overføre smitte. Smitte mellem svin sker ved direkte kontakt, via kontakt med strøelse, foder og vand der er forurenet med urin, gødning eller næseflod.

Blod fra syge dyr er smittefarligt i op til 1 ½ år, hvis det ligger ved lave temepraturer. Gødning er smittefarlig i op til 2 uger, og selvdøde vildsvin og selv deres kadavre efter forrådnelse, kan smitte raske dyr.

Risiko for at bringe smitte til Danmark kan ske med slagteaffald, kød- eller kødaffald der indeholder virus. Virus kan overleve i tørrede skinker(serrano og parma) i mere end 1 år. Der er bla. total forbud mod at fodre med madaffald til svin i hele Europa. Afrikansk Svinepest kan ikke smitte mennesker.

Skadedyrskontrol er også væsentlig. Mus, Rotter, fluer mv. kan også sprede virusset.

 • Afrikansk svinepest modstår lave temperaturer, store variationer i pH(fra 3,9-11,5), forbliver levedygtig i lange perioder i væv og kropsvæsker og overlever længe i proteinholdige miljøer.
 • Grise der bliver raske efter Afrikansk svinepest er raske smittebærere i op til 2 måneder.
 • Inkubations periode varierer fra 3 til 15 dage
 • pH under 3.9 og over 11.5 er med til inaktivere virusset
 • Typiske pH neutrale midler – Glutaraldehyd og kvaternære ammoniumforbindelser der er mindre effektive
 • Midler med Lavt pH f.eks. – Virkon™ S – er dokumenteret effektivt mod Afrikansk svinepest ved 1:800(0,125 %)

VÆLG DESINFEKTIONSMIDDEL EFTER: Balancen mellem effektivitet mod eksakte sygdomsfremkaldende mikroorganismer, effektivitet i forhold til den aktuelle temperatur, kontakttid, sikkerhed for personale, vandets hårdhedsgrad, skånsomhed overfor mennesker, dyr og miljø.

Smittebeskyttelse mod særlig smitsomt sygdomsudbrud, bør afhænge af hvad der er praktisk muligt.
Den mest effektive smittebeskyttelses plan ved køretøjer der kører mellem besætninger, vil være en komplet vask efterfulgt af desinfektion.

 • Fjern alt løst organisk materiale
 • Sæt køretøjet i blød med vand
 • Tilfør et alkalisk vaskemiddel i våd skum form, (Biosolve®Plus) og lad det virke i 20 minutter, for at løfte og separere skidt fra overfladerne OG TIL at begynde den biocide inaktivering af virus.
 • Vask køretøjet
 • Lad køretøjet tørre
 • Tilfør en Virkon™ S opløsning med en sprayudlægning, der gennemvæder alle overflader på køretøjet, typisk 100-200 ml opløsning pr m2 overflade.

Ved 1:100 er Virkon™ S opløsningen aktiv i 5 dage, og ved tilsætning af glykol, er Virkon™ S effektiv helt ned til 0 grader celcius.

Samme metode bør anvendes ved bygninger og overflader generelt.
Opløsningen med Virkon™ S afhænger af de pathogener som ejendommen opererer med. Inaktivering af Afrikansk svinepest sker allerede ved en opløsning med 1:800(0,125%) – Men ejendomme eller f.eks. køretøjer vil have flere sygdomsfremkaldende pathogener og vil måske vælge en højere koncentration for at opnå et bredere spektrum. Standard, bredspektret anbefalet opløsning er 1:100(1%). Virkon™ S er uafhængigt testet mod over 600 virus, bakterier, svampe og sporer efter EU normer – herunder bare nogle få resultater.

Pathogen  navn Pathogen type Virkon™S testdata Testmetoder
PRRS

Procine espiratory & Reproductive Syndrom virus

Small enveloped arterivirus with single strand +ve RNA genome 1:600

(0,167%)

ATS Labs, USA, EPA  standard ref A16237

10 min kontakttid 20 grader C

PCV 2

Procine Circo Virus Type 2

Small enveloped circovirus; single stranded cirkulær DNA virus 1:200

(0,5%)

Microbiotest USA, to EPA standard ref 517-101

10 min kontakttid 20 grader C

FMDV

Foot and Mouth Disease Virus

Non enveloped picornavirus with single strand +ve RNA genome 1:1800

(0,056%)

Institute for Animall Health United Kingdom ref PRI 5111

30 min kontakttid 4 grader C

TGE

Transmissible Gastro Enteritis Virus

Enveloped coronavirus with single strand +ve RNA genome 1:450

(0,222%)

Ministry of Agriculture, United Kingdom ref BS 808

30 min kontakttid 4 grader C

Afrikansk svinepest Enveloped virus with double strand DNA genome 1:800

(0,125%)

Pirbright Laboratory UK Institute for Animal Health ref  Dis P4/02

30 min kontakttid 4 grader C

Kilde:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Afrikansk-svinepest-i-Litauen-og-Polen.aspx

Susanne Nordby

Nordic Business Director
Pharmaxim

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler