Æg

Æg

Æg

Desinfektion skal altid indledes med en grundig rengøring, da organiske materialer, fedt og biofilm mindsker effekten af Virkon®S! Rengør og fjern alt organisk materiale og vask med en egnet sæbe inden desinfektion. Skyl gummi, plast og blødmetaller efter endt desinfektion.

Alle æg til rugeriet skal desinficeres i lunkent vand indeholdende 1% Virkon® S.

Æggene dyppes ned i opløsningen (tages op med det sammen igen). OBS! Bør ikke efterskylles

Doseringsvejledning ved 1% opløsning til fladedesinfektion, desinfektion af køretøjer, støvlebad og mindre opgaver.

– Se og hent pdf her.. Se video her..


32423