Kartoffellagre

Kartoffellagre

Kartoffelagre

Desinfektion skal altid indledes med en grundig rengøring, da organiske materialer, fedt og biofilm mindsker effekten af Virkon®S! Rengør og fjern alt organisk materiale og vask med en egnet sæbe inden desinfektion. Skyl gummi, plast og blødmetaller efter endt desinfektion.

Anvend Virkon®S til desinfektion af alle slags overflader ved kartoffellagre,

redskaber, udstyr, traktorer og køretøjer. Er også idel til støvlebad.

Virkon®S er effektiv overfor B.la. Clavibacter michiganensis subsp.

Sepedonicus, Fusarium spp, Rhizoctonia solani, Phytophthora

infestans, Pythium spp og Verticillium spp. Virkon®S dræber desuden alle kendte virus, bakterier og svampe.

Ved meget højt smittetryk med Erwina carotovora subsp. atroseptica og andre lagringssvampe – Rizoctonia solani, Fusariumrøde og Phomarøde – kan det kræves op til 5 % Virkon® S-opløsning for at få den bedste effekt.

 

Doseringsvejledning ved 1% opløsning til fladedesinfektion, desinfektion af køretøjer, støvlebad og mindre opgaver – Se og hent pdf her.. Se video her..
32423