Campylobacter

Virkon™S tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
  • Overfladedesinfektion til brug inde og ude
  • Overfladedesinfektion i stalde
  • Desinfektion af udstyr og løse genstande
  • Desinfektion af køretøjer
  • Desinficerende støvlebad
  • Luftdesinfektion i stalde med dyr
  • Desinfektion af vandrør og drikkevand til dyr

Virkon™ S

Veldokumenteret desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe.

Forebyg Campylobacter i kyllingeproduktionen

Campylobacter hos fjerkræ en signifikant kilde til tarminfektioner hos mennesker, og man mener endda den væsentligste kilde hos SSI.
Kilde 1: https://www.ssi.dk/

Kyllinger ankommer generelt til fjerkræfarmen Campylobacter frie. Infektionen udvikles i 3-4 ugers alderen og kan inficere alle dyr inden for få dage.

Derfor er forebyggelse mod at der kommer Campylobacter ind i fjerkræhuset nøglen til at få kontrol over infektion. For at gøre dette effektivt, må kilden kendes.

Det omgivende miljø er den væsentligste kilde til infektion med Campylobacter og miljøet fungerer som et reservoir for bakterien. Fra miljøet kan vilde fugle, rotter og mus, insekter og mennesker bringe Campylobacter ind i besætningen.

I Danmark er den forebyggende smittebeskyttelse der udføres tilstrækkelig til at beskytte det meste af året. Der en tendens til at smitten er mere svær at kontrollere i sommermånederne. Fluenet kan reducere fluer med 94% og hermed reduceres infektionen med campylobacter i de varme måneder fra 50-15%.
Kilde 2: Use of Fly Screens to Reduce Campylobacter spp. Introduction in Broiler Houses Birthe Hald, Helle M. Sommer,and Henrik Skovgård

Campylobacter kan overleve i vand hvor der er biofilm i op til 4 uger. Både ved temperaturer på 4 grader C og ved 30 grader C.
Kilde 3: American Society for Microbiology. Extended Survival and persistence of Campylobacter spp. in Watrer and Aquatic Biofilms and Their Detection by Immunofluorescent-Antibody and -rRNA Staining. Clive M. Buswell, Yvonne M. Herlihy, Lorna M. Lawrence, James T. M. McGuiggan, Philip D. Marsh, C. William Keevil And Steve A. Leach.

Vand udenfor omkring besætningen kan sprede Campylobacter ved kontakt. Det kan være hjul på køretøjer og gummistøvler der kører/går igennem vandpytter. God dræning af overfladevand er væsentlig.

Inde i stalden kan drikkevandet kontamineres af Campylobacter, og alle dyr kommer til at drikke vandet med bakterier på meget kort tid. Fokus på desinfektion af drikkevandet er også meget relevant.

Det er muligt forebygge mod campylobacter i fjerkræopdrættet med målrettede indsatser. Det er en god investering til at optimere dyrenes trivsel og dermed også forøget afkast på sin investeringer.

Den vigtigste foranstaltning mod at få campylobacter ind i stalden, er at have god smittebeskyttelse og høj fokus på hygiejne.

Se vores Generelle Hygiejneprogram, der beskriver den mest optimale metode til rengøring og desinfektion i mellem holdene når husene står tomme.

Campylobacter bringes oftest ind i besætningen fra omgivelserne ude i omverdenen. Det særdeles vigtigt at have fokus på den daglige hygiejne, som også kaldes kontinuerlig smittebeskyttelse. Undgå at bringe smitte ind i din besætningen via. personer; medarbejdere, dyrlæger, håndværkere og andre besøgende. Hav også stor opmærksom på køretøjer der kommer til produktionen. Daglig hygiejne/kontinuerlig smittebeskyttelse er beskrevet her i vores Generelle Hygiejneprogram.

Susanne Nordby

Nordic Business Director
Pharmaxim

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler