Drikkevand & Vandsystemer

Virkon™S tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
  • Overfladedesinfektion til brug inde og ude
  • Overfladedesinfektion i stalde
  • Desinfektion af udstyr og løse genstande
  • Desinfektion af køretøjer
  • Desinficerende støvlebad
  • Luftdesinfektion i stalde med dyr
  • Desinfektion af vandrør og drikkevand til dyr

Virkon™ S

Veldokumenteret desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe.

Dyrevelfærd i fokus

For de primære fødevareproducenter er det en kendt problematik, at dyrene forurener deres egen vandforsyning. Dyrene bliver derfor kontinuerligt udsat for infektioner, som belaster deres trivsel, vækst og ydeevne. Traditionelt har dette medført en betydelig brug af antibiotika inden for fødevareproduktionen, eksempelvis i svineproduktioner og på kyllingefarme. Det betyder omfattende udgifter til penicillin og belastning af miljøet.

Sunde dyr trives bedre, og dyrenes ydeevne i eksempelvis svinebesætninger forbedres, når de ikke er belastet af infektioner. Med desinfektion og bekæmpelse af bakterier slipper dyrene for en række infektioner, de vokser hurtigere og trives bedre. Det giver bedre, flere og sundere slagtesvin og kyllinger, – og det kan aflæses på bundlinjen i regnskabet

Fravænning, staldskifte og foderskift forårsager stress hos dyr. Stress som reducerer dyrenes naturlige evne til at modstå sygdom.

Vær opmærksom på den friske gris og den friske kylling i produktions perioder som uundgåeligt forsager stress hos dyrene i kortere perioder.

Undgå den hurtige smittespredning gennem drikkevand: Med den kraftfulde sammensatte oxiderende kemi, virker Virkon™S og Virkon™H2O gennem flere vigtige vinkler og beskytter den friske gris/kylling. Dyrene kan meget let blive inficeret af den hurtige spredning af sygdomsfremkaldende bakterier gennem drikkevandet i staldene.

Biofilm inde i rørsystemet:
I alle vandsystemer opstår belægninger som kalk, slam, biofilm herunder bakterier, proteiner, fedtstoffer m.m. Biofilm vokser definitivt inde i rørsystemet til drikkevand og væksten kan fremmes yderligere af medicinering og andet fodertilskud tilført via. drikkevandet. Konsekvensen af biofilm er forringet dyrevelfærd og forringet bundlinje. – Virkon®S og Virkon®H2O fjerner biofilm, ved at stoppe planktoniske bakterier der opstarter og udvikler biofilm i rørsystemer.

Antibiotika rester:
Virkon™H2O inaktiverer antibiotikarester i drikkevand efter medicinering. På den måde kan et drikkevandssystem renses efter afsluttet antibiotikabehandling og det kan være med til at reducere risikoen for resistensudvikling.

Forbedrer bundlinjen i regnskabet:
Virkon™S og Virkon™ H2O tilbyder en grøn, effektiv og økonomisk løsning, der bekæmper bakterier i vandforsyninger og afhjælper konsekvenserne af den bakteriologiske forurening. Den kraftfulde sammensatte oxiderende kemi forebygger en stor del af infektionsrisikoen. Det betyder, at de primære fødevareproducenter kan opnå en bedre økonomi ved sundere dyr. Svinebesætninger og kyllingefarme kan reducere brugen af antibiotika og på samme tid opnå både bedre overlevelse, højere sundhed, færre udgifter til antibiotika og lavere miljøbelastning.

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler