Drivhuse generelt

Virkon™H tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ét desinfektionsmiddel – mange muligheder:
 • Overfladedesinfektion inde og ude
 • Desinfektion af udstyr og lagerrum/kasser
 • Desinfektion af køretøjer
 • Desinficerende støvlebad
 • Desinfektion af vandledninger

Virkon™ H

Det optimale desinfektionsmiddel til smittebeskyttelse af drivhuse, tilhørende bygninger og udstyr.

Drivhuse generelt

Desinfektion skal altid indledes med en grundig rengøring, da organiske materialer, fedt og biofilm mindsker effekten af Virkon™ S! Rengør og fjern alt organisk materiale og vask med en egnet sæbe inden desinfektion. Skyl gummi, plast og blødmetaller efter endt desinfektion.

OBS! ny rapport vedr. Tomato Brown Rugose Fruit Virus findes her.

1% Virkon™ S opløsning er dokumenteret effektivt mod en række virus, bakterier og skimmelsvampe som angriber planter. Virkon™ S kan også anvendes til desinfektion af udstyr, redskaber, drivhus og lagerrum og inventar i drivhuset og lagerrum.

Ved desinfektion drivhuse og lagerrum, følges den rutinemæssige desinfektion af alle overflader og vandingssystemer til at desinficere luft.

Maskiner, udstyr, drivhuse og lagerrum, herunder materiel desinficeres med en 1% Virkon™ S opløsning. Skylles med rent vand efter ca. 10-30 minutter.

Løbende desinfektionsprogram:

 • Efter beskæring: rens og desinficer sakse, knive og andre værktøjer ofte.
 • Arrangere støvle indgangen til hvert drivhus.
 • Desinficer hjul på køretøjer der færdes på området.
 • Hold omgivelser rene og desinficere regelmæssigt, hvis det er muligt.
 • Vask arbejdstøj ofte og lad det tørre udendørs. Tobak mosaik virus kan overleve i årevis i tøj, der er gemt på mørke steder
 • Der må ikke ryges! Tobaksvarer kan omfatte tobakmosaikvirus (TMV).
 • Prydplanter såsom vin, figner og oleander mv kan give ly for insekter, nematoder og andre sygdomsfremkaldende organismer. Undgå at have disse planter i et drivhus, hvor der også er dyrkede grøntsager.

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler