Generelt hygiejneprogram

Virkon™S tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
 • Overfladedesinfektion til brug inde og ude
 • Overfladedesinfektion i stalde
 • Desinfektion af udstyr og løse genstande
 • Desinfektion af køretøjer
 • Desinficerende støvlebad
 • Luftdesinfektion i stalde med dyr
 • Desinfektion af vandrør og drikkevand til dyr

Virkon™ S

Veldokumenteret desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe.

Rengøring og desinfektion i Fjerkræstalden imellem holdene

 • Fjern udstyr og gør det rent for snavs.
 • Blødgør overflader med vand – Arbejdstid og vandforbrug reduceres væsentligt ved iblødsætning.
 • Anvend et alkalisk vaskemiddel. Lad det virke i – 20 minutter.
 • Vask rent.
 • Lad overfladerne tørre
 • Desinficer med Virkon™S med en 1%(1:100) på alle overflader og udstyr. Anvend en højtryksrenser og sørg for at alle overflader gennemfugtes.
 • Lad overfladerne tørre
 • Indsæt inventar og strøelse i stalden.
 • Rengør og desinficer drikkevandssystemet med iblødsætning med Virkon™S
 • Ideelt gennemfør nr. 2 desinfektionsrunde som tågedesinfektion. Anvend igen Virkon™S til at fjerne smitte der er bragt ind i stalden med strøelse og personale. Strøelse kan være kontamineret af rotter, vilde fugle og fugt fra høsten. Se på vores hjemmeside, hvordan desinfektionsopgaverne lettest udføres med Virkon™S her.

Se liste i PDF format – tryk her.

Kontinuerlig smittebeskyttelse:

Der kan gøres meget for det hygiejniske miljø under produktionen. De fleste virus og bakterier transporters på tøj, støvler, værktøj og køretøjer. Ethvert besøg har potentiale til at indføre smitte. Gode smittebeskyttelses rutiner kan gøre meget her. Det er set at fange-teams og lastbiler/køretøjer, flytter smitte fra det ene hus til det andet. Jo mere bevægelse på farmen, jo mere opmærksomhed kræver dette område.

Den kontinuerlige smittebeskyttelse kan bestå af følgende:

 • Skab smittebarrierer for køretøjer, personer og udstyr der kommer til ejendommen, og reducer risikoen for smittespredning. Tænk her på desinfektion af hjul på køretøjer og lastbiler med Virkon™S.
 • Vælg at have inde støvler og ude støvler, og hav rent tøj og støvler til hvert hus. Vask tøj ved 60 grader C.
 • Lav et program til kontrol af gnavere og flyvende insekter, sæt fluenet op.
 • Velholdte huse, betonoverflader og asfalt reducerer risikoen for infektioner.
 • Sørg for god dræning der afleder overfladevand og vandpytter hvor virus kan overleve.
 • Tågedesinfektion af luften med Virkon™S over kyllingerne udføres med intervaller for at reducere smittetryk og smittespredning i stalden.
 • Desinfektion af drikkevand i perioder med udfordringer og stres hos dyrene. Anvend fx Virkon™S/Virkon™H2O i drikkevandet den første uge med de nye kyllinger i huset. Anvend det igen i forbindelse med foderskift eller ved andre perioder der er erfaring med stress og nedsat tilvækst i besætningen.

Der kan laves en egnet protokol der beskriver arbejdsopgaverne med at fjerne snavs fra besætningsområdet, vaske og desinficere alle transportkøretøjer – lastbiler, trailere og transportvogn. Der er høj risiko for krydskontaminering med tøj og støvler.

Mennesker bør desinficere fodtøj mellem staldafsnit og ideelt skifte overalls og fodtøj og desinficere hænder. Udefra kommende, som fx dyrlægen eller håndværkeren, skal have adgang til rene overalls, desinficerede støvler og andet udstyr. Overalls og andet overtrækstøj bør altid vaskes ved temperaturer over 60 ° C.

Den kontinuerlige smittebeskyttelse er en løbende proces. Alle forholdsregler der kan tages, vil være en investering med forøget afkast og reduceret antibiotikaforbrug. Det vil medføre sundere kyllinger med en god start på livet.

Virkon™S, er med sin høje sikkerhedsprofil for mennesker, dyr og miljø, samt brede alsidighed i mange anvendelsesområder og med den omfattende dokumenterede effekt et egnet valg til mange desinfektionsopgaver såvel inde i besætningen, som uden for.

Omtanke ved valg af desinfektionsmiddel

Årstiden bør påvirke valg af desinfektionsmiddel
Glutaraldehyd/Kvaternær ammoniumforbindelser er ikke så effektive ved lave temperaturer. Virkon™S har dokumenteret effekt ned til 0 grader C. Se testoversigt her under Dokumentation: https://virkons.dk/

Overfladen bør påvirke valg af desinfektionsmiddel
Plastik, stål, lodrette overflader, gulve, beton. Mange af disse overflader tørrer hurtigt. Virkon™S har en kontakttid fra 1 minut til 10 minutter for alle sygdomsfremkaldende mikroorganismer, og efterlade ingen afgasning fra gulvet når der kommer varme på huset igen, og heller ikke andre rester der påvirker miljø, dyr eller mennesker. Se de nye opdaterede lister med kortere kontakttid her: under Dokumentation: https://virkons.dk/

Sikkerhed for mennesker dyr og miljø bør påvirke valg af desinfektionsmiddel
Glutaraldehyd og Kvaternære ammoniumforbindelser er udfordret af resistensudvikling. Der er risiko for afgasning fra gulve og vægge ved brug af Glutaraldehyd, der kan give skade på åndedrætssystemet hos dyr og mennesker. De øverste celler i luftvejene beskadiges af gasdampene og bliver derved mindre modstandsdygtighed mod infektioner.

pH følsomheden hos mikroorganismerne bør påvirke valg af desinfektionsmiddel
Kemikalier med en neutral pH-opløsning 6,5 pH til 7,5 pH vil kræve en stærkere opløsning og eller længere kontakttid end dem, der har lavere eller højere pH. For eksempel er Glutaraldehyd / kvaternære ammoniumforbindelser typisk en neutral pH-brugsopløsning. Fenoler varierer fra lav til høj pH afhængig af blandingerne. Virkon ™S har en pH 2,4 til 2,6 i en 1% (1: 100) opløsning.

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler