Godkendelser

Virkon™S tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
  • Overfladedesinfektion til brug inde og ude
  • Overfladedesinfektion i stalde
  • Desinfektion af udstyr og løse genstande
  • Desinfektion af køretøjer
  • Desinficerende støvlebad
  • Luftdesinfektion i stalde med dyr
  • Desinfektion af vandrør og drikkevand til dyr

Virkon™ S

Veldokumenteret desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe.

Virkon™ S er notificeret i ECHA og er godkendt til mange anvendelsesformål.

ANVENDELSE

Virkon™ S er valget når der ønskes kraftig, bredspektret og desinficerende effekt sammen med en skånsom profil over for mennesker, dyr og miljø.

Se tabellen herunder hvordan Virkon™S er godkendt i ECHA under produkttype.

Anvendes til stalde, overflader, køretøjer, lastbiler og biler, støvlebad, vandsystemer og drikkevand og luftdesinfektion.

Virkon™S kan anvendes til desinfektion mod virus og bakterier ved dekontamineringsprocesser på laboratorier og andre test faciliteter, som fx ved vaccine produktion til dyr.

Virkon™ S kan anvendes til luftdesinfektion hvor der er dyr til stede, for at reducere smitte trykket og smittespredning af luftbårne sygdomme.

Læs mere om brugsvejledning under det område du har behov for at vide mere om.  ved at vælge under fanen Virkon™S.

Brug Opblandingsforhold Produkttype godkendelse
Dosering
Rutinedesinfektion af overflader 1:100 (1%) PT2, PT3, PT4 Anvend en højtryksrenser eller andet mekanisk sprøjteudstyr. Tilfør Virkon™ S opløsningen med ca. 300ml/m², eller til overfladen er gennemfugtet og til væsken begynder at løbe.
Rutine desinfektion af mobilt udstyr 1:100 (1%) PT2, PT3, PT4 Spray alt udstyr med Virkon™ S opløsningen med ca. 300ml/m², eller til overfladen er gennemfugtet og til væsken begynder at løbe.
Desinfektion i hjulbad eller støvlebad 1:100 (1%) PT2, PT3, PT4 Udskift opløsningen enten når der er kommet snavs i den eller efter en periode på 4-5 dage, eller når den pink farve er væk.
Desinfektion af køretøjer 1:100 (1%) PT3, PT4 Anvend en højtryksrenser eller andet mekanisk udstyr og spray alle overflader med Virkon™S opløsningen med ca. 300ml/m², eller til overfladen er gennemfugtet og til væsken begynder at løbe.

Kontakttid er 5 min. for ydre overflader, og 30 min for områder hvor levende dyr har færdes eller produkter samt foder til dyr.

Skyl udstyr efter brug.

Desinfektion af drikkevand- og rørsystemer hos dyr 1:100 (1%) PT4 Isoler hovedtank og tøm vand ud af drikkenipler længst væk fra tanken. Rens for synligt snavs. Påfyld vand og tilfør Virkon(TM) S så der opnås en 1% opløsning.

Rør roligt og lad opløsningen stå i 10 minutter til den er klar pink. Fyld systemet med opløsningen og lad det stå i min. 4 timer. Tøm systemet og tjek at alle drikkenipler virker og ikke er tilstoppede.

Desinfektion af drikkevand hos husdyr 1:1000 (0.1%) PT5 Lav en stamopløsning og anvend doseringsanlæg. Se nøje instruktioner på www.VirkonS.dk Kontakt Pharmaxim direkte for specifik rådgivning.
Tåge- Luftdesinfektion

(I forbindelse med fuldendt overfladedesinfektion)

1:200 (0.5%) PT3 Anvend højtryksrenser eller installeret køledyseanlæg. Anvend 1 liter opløsning pr 40 m² gulv overfladeareal.

Se nøje instruktioner på www.VirkonS.dk Kontakt Pharmaxim direkte for specifik rådgivning.

Luftdesinfektion hvor der er dyr til stede 1:200 (0.5%) PT3 Anvendes som tågedesinfektion i luftrummet over og i nærheden af husdyrene. Forstøves op til en højde af 2 meter, ved hjælp af en rygsprøjte eller andet egnet tågeudstyr, med en fin tåge (35 – 80 mikron). Anvendes to gange dagligt med 20 ml / m³.

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler