Mink

Virkon™S tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
 • Overfladedesinfektion til brug inde og ude
 • Overfladedesinfektion i stalde
 • Desinfektion af udstyr og løse genstande
 • Desinfektion af køretøjer
 • Desinficerende støvlebad
 • Luftdesinfektion i stalde med dyr
 • Desinfektion af vandrør og drikkevand til dyr

Virkon™ S

Veldokumenteret desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe.

Mink

Virkon™S er uovertruffen når det kommer til at bekæmpe virus og bakterier ved mink. Sammensætningen er unik og ingen anden har de samme dokumenterede egenskaber med effekt også ned til helt lave temperaturer på 0 grader.

Af de væsentligste patogener hos mink der skal nævnes og som Virkon™S har dokumenteret effekt overfor er:

 • Coronavirus
 • Plasmacytose virus, Aleutian Disease
 • Influenza virus, Influenza hos mink
 • Parvovirus
 • Salmonella
 • coli, lungebetændelse
 • Campylobacter

Se vores forhandlere her

Desinfektion skal altid indledes med en grundig rengøring, da organiske materialer, fedt og biofilm mindsker effekten af Virkon™S! Rengør og fjern alt organisk materiale og vask med en egnet sæbe inden desinfektion.

Rengøring med total udrensning i hallerne efter opdræt, eller ved anden tømning af hele haller. Vask først med sæbe og desinficer efterfølgende i de tomme haller. Husk også desinfektion af rør og drikkevand.

Løbende skal der også desinficeres for at undgå at smitte spredes på farmen, eller for at undgå ny smitte kommer ind ude fra.

Undgå at modtage virus og bakterier sammen med besøgende personer på farmen med rent tøj, støvlebad og desinficerende håndvask. Tænk også på besøgende håndværkere; hvor har de, deres udstyr og værktøj været henne før de kommer ind på din farm. Undgå også at modtage virus og bakterier med tilkommende køretøjer med f.eks. foder med desinficerende hjulbad.

Inde i Besætningen, kan smittepresset holdes nede ved desinfektion af drikkevand i perioder med stress, f.eks. i hvalpetiden, i parringstiden, ved foderskift og/eller ved flytning af dyrene.

Vær også opmærksom på skadedyrskontrol. Vilde dyr kan komme med bakterier og virus til farmen. Sørg for at bekæmpe rotter og mus. Fugle kan også være en smittekilde. Fluer bør også bekæmpes så godt som muligt, De spreder også smitte.

Obs på hunde og katte, de børe ikke kunne gå frit ind og ud af farmen.

Der kan foretages løbende rengøring og desinfektion af alt flytbart udstyr som anvendes på og omkring minkfarmen.

Anvend Virkon™S både i stalde med dyr, i tomme stalde.
Virkon™H20 anvendes til desinfektion af drikkevand:

Virkon™S kan også anvendes til

 • Desinficerende støvlebad
 • Desinfektion af haller og stalde
 • Desinfektion af inventar og udstyr
 • Desinfektion af rørsystemer og drikkevand
 • Desinfektion af drikkevand

Virkon™S virker bla. på følgende sygdomsfremkaldende organismer

 • Plasmacytose virus, Aleutian Disease
 • Influenza virus, Influenza hos mink
 • Parvovirus
 • Salmonella
 • E.coli, lungebetændelse
 • Campylobacter

Der er mere end 600 uafhængige studier der viser effekten af Virkon™S. Kontakt os hvis du vil vide mere.

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler