Newcastle Disease

Virkon™S tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
 • Overfladedesinfektion til brug inde og ude
 • Overfladedesinfektion i stalde
 • Desinfektion af udstyr og løse genstande
 • Desinfektion af køretøjer
 • Desinficerende støvlebad
 • Luftdesinfektion i stalde med dyr
 • Desinfektion af vandrør og drikkevand til dyr

Virkon™ S

Veldokumenteret desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe.

Undgå smittespredning!

Der har uden tvivl har været opmærksomhed omkring Newcastle Disease udbrud i Sverige i sidste uge – rapporteret af OIE.

Newcastle disease er en regelmæssig udfordring der har været tilbagevendende hos fjerkræflokke i Sverige. – I 2003, 2004, 2006, 2009, 2014, 2016 og 2017 – I 2014 og denne gang har det været om sommeren. De andre år var det sent på efteråret, oktober og november. Områderne der har haft udbrud har været Dalarma, Östergötland og (x2) Hollviken.

Forekomst i Danmark.
Der er ikke konstateret Newcastle Disease i Danmark siden oktober 2005. Danmark oplevede et større udbrud af Newcastle Disease i 2002, hvor 135 besætninger blev konstateret smittet.

Newcastle Disease(ND)

En meget smitsom virussygdom hos fugle. Sygdommen kan medføre stor dødelighed. Smitte spredning sker med fugle med respirationsvejssymptomer som udskiller virus via aerosoler i udåndingsluften og via sekreter fra næse, svælg og luftrør.

Smitten kan overføres via:

 • Fæces
 • Inficeret foder
 • Drikkevand
 • Ligesom luftbåren smitte er påvist
 • Ikke desinficerede rugeæg udgør en høj smitterisiko.
 • Passiv smitteoverførsel
 • Via mennesker, foder og fodersække, redskaber og maskiner m.v. er også vigtige smitteveje

Smitten kan spredes meget hurtigt, specielt i den intensive fjerkræproduktion.

Newcastle Disease(ND) kan ramme alle fuglearter, og alle fuglearter kan derfor videreføre smitten. Der er dog store variationer i de forskellige fuglearters følsomhed med hensyn til at udvikle egentlige sygdomssymptomer. Høns er mest følsomme, medens svømmefugle generelt er langt mere modstandsdygtige. Svømmefugle kan derfor bære og videreføre infektionen uden selv at blive syge.

Af naturlige grunde kendes ikke alle fuglearters følsomhed, men overvågningsprogrammer har demonstreret forekomst af virusset i mange forskellig vilde fuglearter, også i Europa.

Sygdommen skyldes infektion med aviær paramyxovirus type 1 (PMV-1). Der er flere stammer af PMV-1, og de forskellige stammer udviser varierende virulens, men det er kun infektion med de mere virulente stammer, der diagnosticeres som Newcastle Disease.

Der kan gøres meget for at undgå smittespredning!

Med VirkonS mod ND med 0,5% opløsning, kontakttid 1 min, ved 5 grader C og med tilstedeværelse af 5% Bovint organisk materiale blev der opnået komplet inaktivering af virusset.

Denne korte kontakttid er yderst velegnet til de hurtigere tørrende flader vi stadig står over for om sommeren og på køretøjer der bruges til at transportere fugle, foder æg, etc.

Dette følgende smittebeskyttelsesprogram er relevant i flere situationer  – f.eks. ND.

Brugen af Virkon™ S i det følgende desinfektions program bliver anvendt i stor udstrækning.

Der er 4 primære fokusområder man bør tage på ikke inficerede farme.

 1. Fokus på rengøring og desinfektion ved afslutning af produktionscyklus. Specielt placering af mødding og håndtering af løst inventar inden der sættes nye dyr ind i huset igen.
 2. Isolation og management af affald og rester fra processen som kan udgøre smittefare.
 3. Reducere risiko for smitteoverførsel ved barriere kontrol ved adgang til farmen
 4. Reducere risiko for smitteoverførsel mellem huse ved barriere kontrol ved hvert produktionshus

Forholdsreglerne tages for at beskytte mod virus der kan komme ind på ejendommen med køretøjer, mennesker, tøj, sko.

Grundlæggende desinfektions program til smittebeskyttelse i fjerkræbesætninger
Det er vigtigt at anvende desinfektionsmidlet og rutinerne omkring dette korrekt for at sikre, at et stort antal levende viruspartikler ikke bliver spredt rundt på bedriften.

Step 1:
Grund Rengøring indebærer; fjernelse af flytbart udstyr og inventar som bør vaskes inde i huset:
Grund rengøring indebærer: fjernelse af flytbart udstyr og inventar til rengøring og desinfektion et sted uden for huset – Grundig fjernelse af al strøelse fra huset og sikker videre transport til et sikkert område væk fra stedet. Nedfejning eller nedblæsning af støv og strøelse fejes ud af huset og fjernes med strøelsen. I tørre blæsende situationer bør læssene tildækkes før transport. Affald bør graves ned eller sprøjtes over med olie eller et oliebaseret desinfektionsmiddel for at reducere spredning af virus med luften.

Step 2:
Rengøring og desinfektion af drikke vands systemet – Anvend VirkonS/Virkon™ H2O med en 1:200 (0.5%) opløsning
Tøm rørsystemet for vand. Fjern eventuelt ophobet snavs fra tanken. Genfyld hele systemet med en Virkon™ S 1:200(0,5%) opløsning. Skyl igennem til de fjerneste afløbspunkter. (Virkon® S opløsningen er lyserød og kan ses ved rørenes ende)Efterlad opløsningen i mindst 30 minutter og tøm derefter hele systemet. Fyld nyt vand i systemet og tjek at alle nipler giver vand og er fri for kalkrester.

Step 3:
Vask huset – Anvend Virkon S med en 1:200 (0.5%) opløsning til iblødsætning

Tilfør opløsningen med en højtryksrenser ved lavt tryk. Lad opløsningen sidde så længe som muligt før der vaskes med højt tryk.

Note – Virucid afvaskning er en essentiel del af programmet der skal forhindre at virus vaskes ud I omgivelserne for bagefter at blive bragt tilbage ind i huset igen.

Normal praksis med nedvask af loft, vægge, ventilationskanaler og gulve med vand eller en sæbeopløsning vil resultere i en høj koncentration af virus i spildevandet – noget af det resterende spildevand der spules ud på omgivelser og gangarealer – ligger klar til at blive vandret ind igen, når huset er fyldt igen.

For at forhindre dette i at ske, spray en Virkon™ S (1:200) opløsning på alle overflader inde i huset og eksternt på de områder, hvor der er tegn på potentielt inficerede spildevand – det kan også være ventilationsskakter, vægge, stier, etcetera. Overfladerne skal være gennemblødte og afhængig hvor meget spildevand der er, kan det tage op til 1 liter Virkon™ S opløsning per kvadratmeter. Foderlageret bør desinficeres med samme opløsning.

Step 4:
Fladedesinfektion – Anvend Virkon™ S med en 1:100 (1%) opløsning
Vi anbefaler at desinficere af 2 omgange. Fladedesinfektion efterfulgt at tågedesinfektion.

Brug en højtryksrenser indstillet til medium tryk, påfør opløsningen til alle overflader inde i huset og især ventilationsskakte. Gennemvæd alle overflader – dette vil kræve omkring 100 – 200 ml pr kvadratmeter. Påfør opløsningen til fladen er gennemvædet og opløsningen begynder af løbe af. Anvend størst dosering ved sugende overflader. Desinficer alt udstyr der er flyttet uden for huset på samme måde inden det tages ind i huset igen. Særlig opmærksomhed henvises til drikkeskåle som skal afkalkes og desinficeres da virus vil blive absorberet i kalken.

Step 5:
Tågedesinfektion – Anvend Virkon™ S med en 1:100 (1%) opløsning
Når huset er klar til at modtage en ny besætning, bør huset og udstyr sprayes med en Virkon™ S 1:100 (1%) opløsning tilført som en fin tåge med enten højtryksrenser eller en tågekanon. Ret tågen op imod i tagskægget på huset, i ventilationsskakter og på alle overflader. Brug 1 liter pr 100m³ (ca. 100 ml af Virkon S opløsning per kvadratmeter gulv).

En efterfølgende audit hvor der tages prøver fra overflader, kan fortælle om succesen af desinfektionsopgaven. Tillad huset at tørre inden der genindsættes inventar og strøs op igen.

Løbende smittebeskyttelses program på bedriften

Følgende sikkerheds program bør følges hele tiden i mellem denne gennemgribende rengøring og desinfektion ved nye hold.

 1. Tilladingen ikke-væsentlige besøgendepåstedet elleri husene
 2. Væsentligebesøgende bør blive forsynet medfuldbeskyttelsesdragt(støvler og engangs overtræksdragt) og skal vaske deres hænder før de kommer ind i enheden
 3. Tilladkun vigtigekøretøjerpå bedriften. Inden adgang til området, spray eller vask hjulene grundigt med en 1:200(0,5%)opløsning af Virkon™
 4. Højtryksrens alt indkommende udstyr fra andre besætninger med en 1:200(0,5%) opløsning af Virkon™. Dette bør f.eks. omfatte udstyr, der bruges til rengøring og desinfektion ved et rengøringsfirma.
 5. Vær særlig opmærksom pårengøringsteams, fangere, etcetera. De erofteårsag tilspredning af infektion. Alle døde fugle bør fjernes fra stedet og brændes.
 6. Støvle bad bør placeres med let adgang ved indgangene tilalle huse. Disse skalfyldes med en 1:100(1%) opløsning af Virkon™ S. Denne opløsning bør skiftes ud, når den mister sin lyserøde Den lyserøde farve er en farveindikator.
 7. Håndvaskbør placeresbekvemt forpersonalet til at bruge, førogefter at have arbejdetmed besætningen.
 8. Mus og rotter kan sprede virus overalt på bedriften.
 9. Beskyt mod vilde fugle.

Forrum

Download skema for sikkerhedsprogram

Eksempler på smitteveje

Figuren herunder forsøger at rangere forskellige smitteveje efter deres betydning, der bevæger sig fra de mindst vigtige smitteveje til venstre til de vigtigste til højre. Det er en forenkling og generalisering, og derfor ikke repræsentativ for hver specifik sygdomsfremkaldende patogen. Men figuren kan give anledning til diskussion om smitteveje til bedriften.

Byd ikke vilde fugle velkommen!

Begræns adgang for fugle, køretøjer og mennesker på alle niveauer i produktionen og supply chain på produktionsejendommen.

Tillad kun adgang for nødvendige køretøjer inden for inderste smittebeskyttelses zone. Inden modtagelse af nye kyllinger, tjek leverandøren og de har rutine for at desinficere køretøjerne mellem leverancerne på de forskellige ejendomme, og at chaufførerne tildeles overtræksdragter etc.

Sørg for støvlebad og køretøjsdesinfektion Virkon™ S 1%.

Seneste data på Virkon™ S om ND

Med et af de seneste forsøg fra Lanxess, Antec International Ltd august 2016 med Virkon™ S mod ND med 0,5% opløsning, kontakttid 1 min, ved 5 grader C og med tilstedeværelse af 5% Bovint organisk materiale blev der opnået komplet inaktivering af virusset. Til trods er vores standard anbefaling 1% opløsning for at dække bredt over både virus og bakterier. Virkon™ S virker hurtigt og ved lave temperaturer.

Susanne Nordby

Nordic Business Director
Pharmaxim

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler