Produkter og SDS

Virkon™S tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
  • Overfladedesinfektion til brug inde og ude
  • Overfladedesinfektion i stalde
  • Desinfektion af udstyr og løse genstande
  • Desinfektion af køretøjer
  • Desinficerende støvlebad
  • Luftdesinfektion i stalde med dyr
  • Desinfektion af vandrør og drikkevand til dyr

Virkon™S

Virkons™S er et patenteret, bionedbrydeligt desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe. Virkon™S kan anvendes i husdyrstalde, drivhuse, planteskoler, veterinær klinikker, kenneler, drivhuse, kartoffel opbevaring, transport osv.

Virkon™S bruges også i luft- og vand desinfektion og desinfektion af dyr.

Sikkerhedsdatablad koncentratSikkerhedsdatablad 1%

Virkon™ H

Virkon™ H er et bredspektret desinfektionsmiddel med en kraftfuld formuleret sammensætning. Der er en omfattende portefølje af testresultater både på effekten og omkring sikkerheden ved brug af produktet. Det understøtter den brede anvendelse på overflader, udstyr og køretøjer, udfordringer med organisk materiale og varierende temperaturer der afspejler de virkelige forhold på stedet, hvor der desinficeres. Disse kvaliteter gør Virkon™ H til det perfekte valg af desinfektionsmiddel til brug i tomme drivhuse, fødevare paknings- og opbevaringsområder samt andre bygninger hvor hygiejne skal være i fokus.

Virkon™H kan nu anvendes i økologisk landbrug i henhold til
Regulation(EC) No 834/2007 til desinfektion af bygninger og
stalde ved økologisk jordbrugs produktion ECOCert.
(www.intrants.bio)

Sikkerhedsdatablad

Virkon™ H2O

NYHED! Virkon™H2O er et ny og vigtigt supplement til Virkon™ S.

Virkon™H2O er:

  • det mest ideelle multifunktionelle desinfektions middel til at sikre høj drikkevandskvalitet i animalsk produktion herunder svine- og fjerkræproduktion.
  • specielt designet til sikker og effektiv desinfektion af drikkevand og vandsystemer i animalsk produktion samt fjerner biofilm og antibiotikarester.

Dyrevelfærd i fokus
For de primære fødevareproducenter er det en kendt problematik, at dyrene forurener deres egen vandforsyning. Dyrene bliver derfor kontinuerligt udsat for infektioner, som belaster deres trivsel, vækst og ydeevne. Traditionelt har dette medført en betydelig brug af antibiotika inden for fødevareproduktionen, eksempelvis i svineproduktioner og på kyllingefarme. Det betyder omfattende udgifter til penicillin og belastning af miljøet.

Sunde dyr trives bedre, og dyrenes ydeevne i eksempelvis svinebesætninger forbedres, når de ikke er belastet af infektioner. Med bekæmpelse af bakterier slipper dyrene for en række infektioner, og de trives bedre. Det giver bedre, flere og sundere slagtesvin og kyllinger, – og det kan aflæses på bundlinjen i regnskabet

Fravænning, staldskifte og foderskift forårsager stress hos dyr. Stress som reducerer dyrenes naturlige evne til at modstå sygdom.

Uafhængige studier efter EU test standarder(EN1656) dokumenterer at Virkon™H2O er effektiv mod Campylobacter, Salmonella, E. coli og Pseudomonas aeruginosa. Virkon™H2O er desuden forenelig med EU biocidforordning, som sikrer et højt niveau af beskyttelse af dyr, mennesker og miljø.

SikkerhedsdatabladVirkon™ H20 artikel

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler