Produkter og SDS

Produkter og SDS

VIRKON™S

Virkons™S er et patenteret, bionedbrydeligt desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe. Virkon™S kan anvendes i husdyrstalde, drivhuse, planteskoler, veterinær klinikker, kenneler, drivhuse, kartoffel opbevaring, transport osv.

Virkon™S bruges også i luft- og vand desinfektion og desinfektion af dyr

Se under anvendelsesområder og vælg dyregruppe for at se nærmere detaljer om brugsvejledninger. 

Sikkerhedsdatablad koncentrat her..

Sikkerhedsdatablad 1% her..

423423

VIRKON™ H2O

NYHED! Virkon®H2O er et ny og vigtigt supplement til Virkon® S.

Virkon®H2O er:

  • det mest ideelle multifunktionelle desinfektions middel til at sikre høj drikkevandskvalitet i animalsk produktion herunder svine- og fjerkræproduktion.
  • specielt designet til sikker og effektiv desinfektion af drikkevand og vandsystemer i animalsk produktion samt fjerner biofilm og antibiotikarester.

Dyrevelfærd i fokus

For de primære fødevareproducenter er det en kendt problematik, at dyrene forurener deres egen vandforsyning. Dyrene bliver derfor kontinuerligt udsat for infektioner, som belaster deres trivsel, vækst og ydeevne. Traditionelt har dette medført en betydelig brug af antibiotika inden for fødevareproduktionen, eksempelvis i svineproduktioner og på kyllingefarme. Det betyder omfattende udgifter til penicillin og belastning af miljøet.

Sunde dyr trives bedre, og dyrenes ydeevne i eksempelvis svinebesætninger forbedres, når de ikke er belastet af infektioner. Med bekæmpelse af bakterier slipper dyrene for en række infektioner, og de trives bedre. Det giver bedre, flere og sundere slagtesvin og kyllinger, – og det kan aflæses på bundlinjen i regnskabet

Fravænning, staldskifte og foderskift forårsager stress hos dyr. Stress som reducerer dyrenes naturlige evne til at modstå sygdom.

Uafhængige studier efter EU test standarder(EN1656) dokumenterer at Virkon™H2O er effektiv mod Campylobacter, Salmonella, E. coli og Pseudomonas aeruginosa. Virkon™H2O er desuden forenelig med EU biocidforordning, som sikrer et højt niveau af beskyttelse af dyr, mennesker og miljø.

Se under anvendelsesområder og vælg dyregruppe for at se nærmere detaljer om brugsvejledninger. 

Sikkerhedsdatablad her..

Virkon™ H20 artikel her..

423423

32423