Salmonella

Virkon™S tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
 • Overfladedesinfektion til brug inde og ude
 • Overfladedesinfektion i stalde
 • Desinfektion af udstyr og løse genstande
 • Desinfektion af køretøjer
 • Desinficerende støvlebad
 • Luftdesinfektion i stalde med dyr
 • Desinfektion af vandrør og drikkevand til dyr

Virkon™ S

Veldokumenteret desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe.

Ikke alle desinfektionsmidler virker ved lave vinter temperaturer – Virkon™S gør!

Virkon™S er ekstremt effektiv mod Salmonella
Virkon™S dræber de 5 mest kendte Salmonella stammer med 1:500(0,2%) ved 4 grader. De seneste studier efter EN(europæisk norm) 1656 bekræfter, at Virkon™S opnåede særdeles tilfredsstillende resultater ved opløsning på 1:100(1%), 1:200(0,5%) mod de 5 mest almindelig forekommende Salmonella stammer. Desuden foranleder Virkon™S som et oxiderende desinfektionsmiddel ikke Salmonella til at udvikle resistente Salmonella stammer mod hverken desinfektionsmidler og antimikrobielle stoffer. ” LP Randall et al. Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2007) 60. 1273-1280”

De 5 mest almindelige Salmonella stammer:

 • Salmonella Enterititis
 • Salmonella Hardar
 • Salmonella Enfantis
 • Salmonella Thypimurium
 • Salmonella Virchow

Den væsentligste salmonella-smittekilde for svin sker via indkøbte salmonella-smittede dyr, men andre smittekilder spiller også en rolle:

 • Indkøbte inficerede dyr
 • Indkøbte råvarer eller foder
 • Mennesker
 • Hunde
 • Katte
 • Redskaber, køretøjer
 • Gnavere
 • Fugle

VÆLG DESINFEKTIONSMIDDEL EFTER:

Balancen mellem effektivitet mod eksakte sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Effektivitet i forhold til den aktuelle temperatur, kontakttid, sikkerhed for personale, vandets hårdhedsgrad, skånsomhed overfor mennesker, dyr og miljø.

Smittebeskyttelse mod særlig smitsomt sygdomsudbrud, bør afhænge af hvad der er praktisk muligt.

Den mest effektive smittebeskyttelses plan vil være en komplet vask efterfulgt af desinfektion.

 • Fjern alt løst organisk materiale
 • Sæt i blød med vand og sæbe
 • Tilfør et alkalisk vaskemiddel i våd skum form, (Biosolve®Plus) og lad det virke i 20 minutter, for at løfte og separere skidt fra overfladerne og til at begynde den biocide inaktivering af virus.
 • Vask overfladen
 • Lad overfladen tørre
 • Tilfør en Virkon™S opløsning med en sprayudlægning, der gennemvæder alle overflader typisk 100-200 ml opløsning pr m2 overflade.

Ved 1:100 er Virkon™S opløsningen aktiv i 5 dage, og ved tilsætning af glykol, er Virkon™S effektiv helt ned til 0 grader celsius.

Bliv inspireret til at tænke på mulige smitteveje i figuren herunder:

Vær opmærksom på hvor længe mikroorganismer kan overleve:

Smittebeskyttelses foranstaltninger der let kan oprettes med Virkon™S, hvis de ikke allerede er tilstede, kan være:

 • desinficerende støvlebad
 • desinfektion af stalde
 • desinfektion af inventar, udstyr og værktøj
 • desinfektion af rørsystemer og drikkevand
 • desinfektion af vådfodringsanlæg og fodersilo
 • desinfektion af luft med tågeforstøvning
 • desinfektion af køretøjer, f.eks. lastbiler og hjulbad, også ved lave temperaturer
 • desinfektion af udleveringsrum og kadaver-pladser

Susanne Nordby

Nordic Business Director
Pharmaxim

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler