Stald desinfektion hos kvæg

Virkon™S tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
 • Overfladedesinfektion til brug inde og ude
 • Overfladedesinfektion i stalde
 • Desinfektion af udstyr og løse genstande
 • Desinfektion af køretøjer
 • Desinficerende støvlebad
 • Luftdesinfektion i stalde med dyr
 • Desinfektion af vandrør og drikkevand til dyr

Virkon™ S

Veldokumenteret desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe.

Gør hygiejne enkel – start en rutine!

Komplicerede ting kan gøres enkelt. Gennemgang af hygiejnepraksis og nedskrivning af rutiner gør det lettere for alle involverede at gøre det rigtige og på samme måde hver gang. Resultatet er både en lettere arbejdsgang og sundere køer.

De grundlæggende hygiejnemetoder for smittebeskyttelse, at have det rent og tørt, hvor køerne ligger, spiser, går og står, er forhåbentlig allerede på plads. Nu vil vi dykke dybere og hæve kvaliteten endnu et par skridt. Det gør vi med desinfektion. Med desinfektion kan vi bryde smittekæden, der dannes mellem udstyr, overflader og dyr. Nogle ting der kan overvejes, er for eksempel:

Kalvebokse

 • Tøm efter hver runde
 • Vask, indtil det er synligt rent.
 • Desinficer med Virkon S. Virkon®S virker hurtigt, kan anvendes i stalde med dyr og derfor er tommetiden kort til næste kalv.

Sutter og spande

 • Vask grundigt med varmt vand, så alle mælkerester forsvinder. Skil dele fra, hvis det er muligt.
 • Læg delene i en Virkon®S opløsning
 • Skyl herefter i koldt vand og lad det tørre
 • Sutterne slides, så udskift dem regelmæssigt
 • Lad den samme kalv / gruppe bruge det samme udstyr gennem hele deres periode

Malkning

Aftørring og formalkning er den bedste start på god malkning. Vent derefter 1 minut, før koen malkes. Sørg for at inspicere patten for skader eller revner. Forsømmelse med forbehandlingen resulterer i længere malketider og dårligere tømning og dermed en større risiko for infektion.

Sørg for at bruge malkehandsker og hold dem rene under malkningen. Undgå også at bruge den samme aftørringsklud til flere køer, tag en ny til hver ko. Vær også forsigtig med at skylle gulvet med en slange, da det kan sprøjte på nymalkede køer ved i nærheden. Køerne kan få infektioner på denne måde, fordi der er mange colibakterier i gødningsvandet, der kan komme i kontakt med patterne.

Udstyr

Mange deler allerede dyrene i grupper efter sundhedsstatus. Det er virkelig godt. Fald dog ikke i fælden med at krydse udstyr der ikke er desinficeret mellem grupperne. Opret en rutine, for hvilket udstyr der skal desinficeres i Virkon®S, og hvor ofte. Vær særlig opmærksom på håndredskaber, vogne, fastmonterede dele, som mange dyr kommer i kontakt med og så videre. At spraye eller dyppe udstyr med Virkon®S som del af en fast rutine mindsker smittetrykket.

Johannes Larsson

Doctor of veterinary medicine

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler