Generelt hygiejneprogram

Virkon™H tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ét desinfektionsmiddel – mange muligheder:
 • Overfladedesinfektion inde og ude
 • Desinfektion af udstyr og lagerrum/kasser
 • Desinfektion af køretøjer
 • Desinficerende støvlebad
 • Desinfektion af vandledninger

Virkon™ H

Det optimale desinfektionsmiddel til smittebeskyttelse af drivhuse, tilhørende bygninger og udstyr.

Smittebeskyttelse i 6 simple step

1. Fjern løst inventar og foretag rengøring

Fjernelse af alt organisk materiale er afgørende fordi snavs indeholder høje niveauer af mikororganismer og er en væsentlig kilde til infektion.

 • Fjern bakker, potter, beholdere og udstyr fra det område, der skal desinficeres, og læg dem til den side udenfor til rengøring.
 • Fjern alt groft organisk materiale og snavs ved hjælp af en stiv kost/børste, greb, skovl osv.

2. Iblødsætning af overflader og løst inventar/udstyr

Efter rengøringen, skal du bruge et universalrengøringsmiddel (f.eks. Biosolve ™ E til affedtning og Biofoam ™ til afkalkning af overflader) for at fjerne snavs fra alle overflader og for at sikre, at aflejringer af organisk materiale fjernes.

 • Afhængig af graden og typen af tilsmudsning skal du forberede enten en 1: 200 (0,5%) eller 1: 100 (1%) opløsning af enten Biosolve™ E eller Biofoam™
 • Påfør med en rygprøjte eller højtryksrenser. Højtryksrenseren skal indstilles til en lavtryksindstilling på 500 psi (35 bar) og anvend en skumlance. Påføringsmængden skal være 500 ml pr. M2 overfladeareal, indtil overfladen er dækket.
 • Start i toppen af taget/loftet og arbejd ned ad væggene til gulvet, og vær særlig opmærksom på hjørner og andre områder, hvor snavs ophobes. Snavs i kager bør skrubbes væk, hvis det er nødvendigt.
 • Lad vaskemidlet sidde i mindst 15 minutter og trænge ind og løsne snavs fra alle overflader inden skylning med højtryksrenser med rent vand. Lad overfladerne, hvor det er muligt, tørre inden desinfektion.

3. Flytbart inventar, udstyr og værktøj

Udstyr fjernet fra bygningerne kan medføre kraftig smitterisiko, hvis det ikke rengøres grundigt og desinficeres. Det kan føre til overførsel af infektion fra en bygning til en anden, det kan genindføre infektiøse mikroorganismer tilbage i bygningen eller forurene fødevareprodukter der pakkes og opbevares i ikke desinficerede kasser.

For-rengøring

 • Fjern alt groft organisk materiale med en stiv børste fra løst inventar, udstyr, værktøj og redskaber.
 • Afhængig af graden og typen af tilsmudsning skal du forberede en 1: 200 (0,5%) eller 1: 100 (1%) opløsning af enten Biosolve™ E eller Biofoam™ til vask eller iblødsætning af bakker, potter, beholdere. Giv tid til at opløsningen kan trænge ind og løsne snavs inden skylning med rent vand.
 • Lad det tørre.

Disinfektion af flytbart inventar og værktøj

 • Brug Virkon™ H med en opløsning på 1: 100 (1%). Vask eller dyp udstyr i desinfektionsopløsningen.
 • Lad det stå i mindst 30 minutter, før du skyller med rent vand og lad det tørre.
 • Opbevar udstyret, hvor det ikke kan blive forurenet.

Sæt ikke redskaber i blød I mere end 30 min.

4. Desinfektion af vandforsyning og vandsystemer

Alle vandsystemer kan indeholde smitsomme mikroorganismer, især hovedtank, hvor støv og snavs kan ophobes. For at bekæmpe smitsomme mikroorganismer, nedbryde biofilm og alger, der kan forårsage blokeringer i vandforsynings- og vandingssystemrørene, skal du bruge Virkon™ H i fortynding på 1: 100 (1%), når du udfører det afsluttende arbejde med rengøring og desinfektion. Tilsæt den passende mængde Virkon ™ H-pulver til hovedtanken, og kør derefter opløsningen gennem rørene, indtil den er ude i hele vandtilførsels- / vandingssystemet. Efter 4 timer drænes hele systemet og skylles derefter grundigt igennem med rent vand.

Ved opbygget biofilm i vandrørene anbefales der en længere kontakttid for at tackle denne udfordring.

5. Desinfektion af rengjorte overflader

Niveauet af smitsomme mikroorganismer, der er til stede efter rengøringen, kan stadig være højt nok til at give en sygdomsudfordring. Anvend et bredspektret desinfektionsmiddel, der er aktivt mod virus, bakterier, gærog skimmelsvampe, der er afgørende for at bryde smittekæden.

 • Rutinemæssig desinfektion af tomme drivhuse, bygninger til fødevarepakning eller opbevaring. Overflader: påfør Virkon™ H i en opløsning på 1: 100 (1%) og påfør med 200-400 ml / m2 overfladeareal indtil fladen er mættet og det begynder at løbe.
 • Brug en rygsprøjte eller højtryksrenser ved 35 barer (500psi).

6. Kold tåge & afsluttende tågedisinfetkion

Når det tomme drivhus eller gårdens bygning er grundigt rengjort og desinficeret, skal alt det desinficerede flytbart inventar, udstyr og værktøj sættes tilbage. For at desinficere utilgængelige områder, der måske er blevet overset, kan bygningen tågedesinficeres.

Kold tåge
Brug Virkon™ H med en opløsning på 1: 100 (1%) og sprøjt ind i toppen af den tomme bygning ved hjælp af en meget fin tåge med en højtryksrenser eller tågekanon.

Tågeforstøvning med drivmiddel
Brug Virkon™ H med en opløsning på 1:25/4%, (opløst i 90:10 – vand: Virkon ™ Fog Enhancer), og forstøv med en tågakanon. Tågeforstøvning med Virkon ™ H er mere sikker og mere effektivt end traditionelle metoder med aldehyder for mennesker, da bygningen kan tilgås kort efter, når tågen har lagt sig, hvilket begrænser ventetiden til et minimum.

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler