Doseringsvejledning ved 1% opløsning

Virkon™S tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
  • Overfladedesinfektion til brug inde og ude
  • Overfladedesinfektion i stalde
  • Desinfektion af udstyr og løse genstande
  • Desinfektion af køretøjer
  • Desinficerende støvlebad
  • Luftdesinfektion i stalde med dyr
  • Desinfektion af vandrør og drikkevand til dyr

Virkon™ S

Veldokumenteret desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe.

Doseringsvejledning ved 1% opløsning

Til fladedesinfektion, desinfektion af køretøjer, støvlebad, tågeforstøvning og mindre opgaver.

Virkon™S opløsning på 1%:

Virkon™S opløses med 100g/10 l vand i egnet beholder.
VIGTIGT! Brug koldt eller lunkent vand op til max. 35 grader. Beholderen må ikke have tætsluttet låg, da opløsningen udvikler overtryk. Opløsningen kan holde sig i ca. 5-6 dage, og når den lyserøde farve forsvinder, er effekten aftaget og der skal blandes en ny opløsning.

Mængde Virkon™S til forskellige vandmængder:

50g 5 liter vand den færdige opløsning bliver: 1%
100g 10 liter vand den færdige opløsning bliver: 1%
1 kg 100 liter vand den færdige opløsning bliver: 1%
5 kg 500 liter vand den færdige opløsning bliver: 1%
10 kg 1.000 liter vand den færdige opløsning bliver: 1%

Opløsning til desinfektion af stalde med højtryksrenser:
Beregn en færdig opløsning med 1,0% efter ovenstående og lav den færdige opløsning direkte i en palletank eller anden større beholder. Anvend ca. 200 ml pr m2. Tilslut højtryksrenser til palletanken eller beholderen og tilsæt ikke yderligere vand.

Desinfektion af køretøjer og hjul:
Udefra kommende køretøjer med dyr og foder bør desinficeres. Der kan etableres et hjulbad eller desinfektionen kan foretages med en højtryksrenser. I kolde perioder kan glykol blandes i opløsningen, hvilket nedsætter frysepunktet. Opløsningen har effekt ned til frysepunktet.

Støvlebad:
Anvend ca. 10 liter færdig opløsning med 1% i et egnet kar. Obs. Når den lyserøde farve forsvinder, er effekten aftaget og der skal blandes en ny opløsning.

Mindre desinfektionsopgaver:
Anvend en færdig opløsning på 1% til f.eks. klinikborde, laboratorie udstyr, bure, strigler til dyr, værktøj, vask af dyr og foderskåle mm. Husk at skylle blødmetaller og sarte materialer af med rent vand efter ca. 10 minutter.

Ved yderligere spørgsmål til dosering og brugsvejledning kontakt Pharmaxim.

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler