Transportmidler & Køretøjer

Virkon™S tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
  • Overfladedesinfektion til brug inde og ude
  • Overfladedesinfektion i stalde
  • Desinfektion af udstyr og løse genstande
  • Desinfektion af køretøjer
  • Desinficerende støvlebad
  • Luftdesinfektion i stalde med dyr
  • Desinfektion af vandrør og drikkevand til dyr

Virkon™ S

Veldokumenteret desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe.

Transportmidler & Køretøjer

Desinfektion skal altid indledes med en grundig rengøring, da organiske materialer, fedt og biofilm mindsker effekten af Virkon™ S! Rengør og fjern alt organisk materiale og vask med en egnet sæbe inden desinfektion. Skyl gummi, plast og blødmetaller efter endt desinfektion.

Transportkøretøjer rengøres grundigt, endda hjul og derefter desinficeret med en 1% opløsning Virkon™ S. Skyl efter 10-30 minutter. Desinfektion er især vigtigt inde i vognene, der hvor dyrene har opholdt sig. Anret evt. et hjulbad der kan køres igennem.

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler