Doseringsvejledning ved brug af doseringsanlæg/medicinblander/højtryksrenser

Virkon™S tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
  • Overfladedesinfektion til brug inde og ude
  • Overfladedesinfektion i stalde
  • Desinfektion af udstyr og løse genstande
  • Desinfektion af køretøjer
  • Desinficerende støvlebad
  • Luftdesinfektion i stalde med dyr
  • Desinfektion af vandrør og drikkevand til dyr

Virkon™ S

Veldokumenteret desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe.

Doseringsvejledning ved brug af doseringsanlæg/medicinblander/højtryksrenser

Virkon™S og Virkon™H2O kan anvendes som et flydende desinfektionsmiddel med doseringsanlæg, medicinblander eller højtryksrenser. Pulveret kan også tilføres og opløses direkte i vandet i en hovedtank eller palletank.

Trin 1: Koncentreret stamopløsning på 10%:

Virkon™S eller Virkon™H2O opløses i en forblanding/stamopløsning med 1000g/10 l vand i egnet beholder. F.eks. en 20L dunk. VIGTIGT! Brug lunkent vand op til max. 35 grader. Beholderen må ikke have tætsluttet låg, da opløsningen udvikler overtryk. Stamopløsningen kan holde sig i max. 2 dage.

Trin 2: Indstilling af medicinblander/doseringsmåler på:

1% den færdige opløsning bliver: 0,1%
2% den færdige opløsning bliver: 0,2%
5% den færdige opløsning bliver: 0,5%
10% den færdige opløsning bliver: 1,0%

Opløsning til desinfektion af stalde med højtryksrenser
Beregn en færdig opløsning med 1,0% efter ovenstående eller lav den færdige opløsning direkte i en palletank eller anden større beholder (1kg til 100 liter vand). Anvend ca. 200ml pr. m2 overflade / indtil overfladen er gennemvædet.

Opløsning til desinfektion af drikkevand
Anvend en færdig opløsning i drikkevandet med 0,1% (1:1000 eller 1 g/liter vand).

Opløsning til desinfektion af rør og fjernelse af biofilm
Anvend en færdig opløsning i rørene på 0,5% (1:200 eller 5 g/liter vand).
Lad det virke i en time inden det skylles ud igen. Ved ekstra tykke lag af biofilm anvendes en færdig opløsning på 1% (1:100 eller 10g/liter vand).

Praktisk vejledning til desinfektion af drikkevand med anvendelse af medicinblander
Virkon™S eller Virkon™H2O opløses i en stamopløsning i en egnet beholder uden tætsiddende låg. Doseringsanlæg indstilles og 5 dages kontinuerlig behandling bør udføres. Hold øje med at medicinblanderen tager den forventede mængde af stamopløsningen i forhold til perioden som opløsningen er beregnet til at skulle række til.

Ved yderligere spørgsmål til dosering og brugsvejledning kontakt Pharmaxim.

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler