Virkon™ H

Det optimale desinfektionsmiddel; yder beskyttelse mod smitte i drivhuse, tilhørende bygninger og på udstyr.

Kan bruges til bl.a
 • Overfladedesinfektion
 • Desinfektion af værktøj og udstyr
 • Desinfektion af transport og køretøjer
 • Desinficerende støvlebad
 • Luftdesinfektion i opbevaringsrum og skure
 • Desinfektion af vandforsyningsanlæg

Käyttöalueet

Virkon™ H – det optimale desinfektionsmiddel

Velegnet til brug i tomme drivhuse, lagerbygninger og landbrugsbygninger.
• Bredspektret effekt
• Bredt anvendelses område
• Skånsom mod miljøet
• Mærket med europæisk ECOCEert-mærke

Virkon™ S og Virkon™ H har forskellige formuleringer.

På grund af forskelle i lovgivnings- og anvendelseskrav mellem de forskellige anvendelsesområder mellem disse produkter, er forskellige data nødvendige og genereret specifikt for at understøtte registrering af produktet i ECHA.

Virkon™ H er optimeret via data og er en regulatorisk pakke til hygiejne i PT 2-applikationen på gartnerimarkedet. Dette omfatter emballage, effektivitetsrapporter, markedsspecifikke applikationer, for hvilke forskellige krav i PT2-brugsområder af Virkon™ H. Som et resultat heraf administreres dette produkt separat, og de tekniske data, der understøtter Virkon™H, anses for at være specifikke for dette produkt. Da sådanne data er inkluderet i den individuelle myndighedsgodkendelse i ECHA, kan dataene ikke bruges i flæng.

For at træffe det sikre valg, når du bruger desinfektionsmidler, skal du bruge produktet, der er godkendt til den tilsigtede brug.

Virkon™H skal bruges i fødekæden meget tæt på forbrugeren, som endda spiser produkterne direkte. For at være sikker på at alt går godt og for at være sikker på kun at bruge det, der er tilladt i drivhuse og havebrug, bør du kun bruge Virkon™H i dette område.
Dette sikrer dig også som distributør på markedet, at du kun sælger produkter, der må bruges i drivhusene.

  Hygiejne og smittebeskyttelse til drivhuse

  På overflader og udstyr, i f.eks. drivhuse og lagre, kan der være sygdomsfremkaldende organismer, som indebærer en sundhedsrisiko for personalet og for forurening af fødevarer, afgrøder og dyr. Smittekontrol omfatter gode hygiejnerutiner, med rengøring og desinfektion af alle bygningsoverflader, aftageligt udstyr, sko/støvler, køretøjer og værktøj. Implementeringen af Best Practice smittebeskyttelse reducerer risikoen for, at sygdomsfremkaldende organismer spredes til lokaler, udstyr, personale og fødevarer.

  Miljøvenligt desinfektionsmiddel med ECOCert-mærke

  Virkon ™ H er et bredspektret desinfektionsmiddel med virusdræbende, bakteriedræbende og svampedræbende virkning, der beskytter planter og tilknyttede organismer i landbrug og skovbrug. Den oxiderende kemi i Virkon™ H indeholder simple uorganiske salte, organiske syrer og overfladeaktive stoffer. De aktive ingredienser nedbrydes på en række forskellige måder, og nedbrydes i vand og jord til naturligt forekommende stoffer i miljøet, kaliumsalt og ilt. De vigtigste organiske kompositter er klassificeret som let bionedbrydelige ifølge testmetoder fra OECD og EU. Regelmæssig brug giver effektiv beskyttelse mod mange familier af vira og bakterier, herunder tomatvirus tomat brun rugose frugt virus, ToBRFV. Virkon ™ H kan anvendes til rengøring og desinfektion af bygninger og udstyr i planteproduktion/drivhusproduktion, samt lager/lagerpladser i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion. Følg altid nationale regler om desinfektion under økologisk produktion.

  Dokumenteret bredspektret effekt

  Virkon™ H er et bredspektret desinfektionsmiddel med en kraftfuld formulering og bred dokumentation for effektivitet og sikkerhed. Den kombinerer en enkel påføring med bredspektret effekt på overflader, udstyr og køretøjer. Den klarer de forskellige udfordringer, som varierende temperaturer og uorganiske materialer udgør, under virkelige forhold. Disse egenskaber gør Virkon ™ H til det perfekte valg til tømte drivhuse, pakke- og lagerrum, hvor hygiejnen er vigtig.

  Testet og dokumenteret effektiv mod:
  • Mere end 100 virusstammer i 22 virusfamilier
  • Mere end 400 bakteriestammer (inklusive antibiotika-resistente stammer)
  • Mere end 60 stammer af svampe og gær

  De fleste forskellige temperaturforhold, virkningsvarighed og tilstedeværelse af organisk materiale.

  Virkon™H

   

   

   

  Virkon™ H är ett bredspektrikt desinfektionsmedel med kraftfull formulering och bred dokumentation över effekt och säkerhet. Det kombinerar en enkel applicering med bredspektrid effekt på ytor, utrustning och fordon. Det klarar av de olika utmaningar som varierande temperatur och oragniskt material medför i verkliga förhållanden. Dessa egenskaper gör Virkon™ H till det perfekta valet för tömda växthus, packnings- och lagerlokaler där hygien är viktigt.

  Virkon™H kan nu användas i ekologiskt lantbrukt, med hänvisning till Regulation(EC) No 834/2007, för desinfektion av bygnader och växhus med ECOCert. (www.intrants.bio)