Kartoffellagre

Virkon™S tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
  • Overfladedesinfektion til brug inde og ude
  • Overfladedesinfektion i stalde
  • Desinfektion af udstyr og løse genstande
  • Desinfektion af køretøjer
  • Desinficerende støvlebad
  • Luftdesinfektion i stalde med dyr
  • Desinfektion af vandrør og drikkevand til dyr

Virkon™ S

Veldokumenteret desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe.

Kartoffellagre

Desinfektion skal altid indledes med en grundig rengøring, da organiske materialer, fedt og biofilm mindsker effekten af Virkon™ S! Rengør og fjern alt organisk materiale og vask med en egnet sæbe inden desinfektion. Skyl gummi, plast og blødmetaller efter endt desinfektion.

Anvend Virkon™ S til desinfektion af alle slags overflader ved kartoffellagre,

redskaber, udstyr, traktorer og køretøjer. Er også idel til støvlebad.

Virkon™ S er effektiv overfor B.la. Clavibacter michiganensis subsp.

Sepedonicus, Fusarium spp, Rhizoctonia solani, Phytophthora

infestans, Pythium spp og Verticillium spp. Virkon™ S dræber desuden alle kendte virus, bakterier og svampe.

Ved meget højt smittetryk med Erwina carotovora subsp. atroseptica og andre lagringssvampe – Rizoctonia solani, Fusariumrøde og Phomarøde – kan det kræves op til 5 % Virkon™ S-opløsning for at få den bedste effekt.

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler