Virkon™ S

Veldokumenteret desinfektionsmiddel, der er effektivt mod vira, mycoplasma, bakterier og svampe.

Fiskeopdræt

Dambrug – en inkubator for sygdomme

Infektioner er velkendte problemer i fiskeopdræt, forårsaget af vira, bakterier og parasitter. Alvorlige virusinfektioner hos opdrættede fisk omfatter:

  • IHN-virus “Infektiøs hæmatopoietisk nekrose” – Påvirker primært yngel af laksefisk og giver altid en meget høj dødelighed.

  • VHS-virus “Vira hæmoragisk septikæmi” – Kan forekomme i alle aldersstadier af laksefisk med varierende dødelighed, op til 100 %.

  • IPN-virus “Infektiøs pancreasnekrose” – Rammer hovedsageligt yngel af enårige laksefisk og kan i disse aldersgrupper give 100% dødelighed.

  • SVC-virus “Spring Viremia of Carp” – Virus infektion hos opdrættede karper og andre ferskvandsfisk. Infektionen forårsager varierende dødelighed i dyrkningen.

Fælles for alle virusinfektioner hos opdrættede fisk er, at de ikke kan behandles og ofte forårsager meget høj dødelighed, især hos yngel. Rengøring og desinfektion af fiskeopdrætsudstyr og af forskellige fiskeopdrætsområder, er en af hjørnestenene i det forebyggende fiskesundhedsarbejde. Rutiner herfor skal derfor etableres og vedligeholdes og holdes opdateret, på alle dambrug.

Råd og anbefalinger til desinfektion i dambrug

De mikroorganismer, der er involveret i rengøring og desinfektion af fiskeopdrætsudstyr, adskiller sig ikke meget, med hensyn til modstandskraft, fra dem der er involveret i andet husdyrhold.

Forskellige niveauer og intervaller for disse rutiner, varierer fra dambrug til dambrug men et hovedprincip er, at trugrum (gælder også kasser, poser, jorddamme mv.) med tilhørende udstyr skal rengøres og desinficeres løbende, minimum mellem to gange årligt. Selv ved køb af brugt fiskeopdrætsudstyr, anbefales en grundig rengøring og desinfektion af det købte udstyr, inden det bringes ind i dambruget. I nogle tilfælde og for visse smitstoffer, kan det være nødvendigt at foretage en total sanering af hele eller dele af et dambrug, for at kunne fjerne et påvist smittestof.