MRSA

Virkon™S tilbyder et bredt udvalg af løsninger til hygiejne og smittebeskyttelse i én pakke.

Ett desinfektionsmedel - många alternativ:
 • Overfladedesinfektion til brug inde og ude
 • Overfladedesinfektion i stalde
 • Desinfektion af udstyr og løse genstande
 • Desinfektion af køretøjer
 • Desinficerende støvlebad
 • Luftdesinfektion i stalde med dyr
 • Desinfektion af vandrør og drikkevand til dyr

Virkon™ S

Veldokumenteret desinfektionsmiddel effektivt mod virus, mycoplasma, bakterier og svampe.

Alvorlig resistensudvikling

MRSA, Methicillin resistent stafylokok aureus, er en meget stor udfordring inden for human hygiejne pga. resistens over for almindelig penicillin. I december 2017 indgik regeringen og samtlige partier i Folketinget en politisk aftale, der betyder at der skal indsættes tiltag for at bekæmpe udbredelsen af husdyr-mrsa i perioden fra 2018 til 2022.

Som overskriften antyder, er det bakterier der har dannet resistens overfor almindelig penicillin. Ud fra det kan vi konkludere at der er tale om bakterier der er særdeles modstandsdygtige, robuste og aggressive.

Desinfektionsmidler/biociders udvikling af resistens har i gennem mange år været rapporteret. Det er ikke overraskende, at bakterierne(heriblandt MRSA) har udviklet et højt niveau af resistens over for kvaternære ammoniumforbindelser. Reference 1.

Flere typer af bakterier har udviklet resistens mod forskellige desinfektionsmidler/biocider heriblandt Klorhexidin, Kvaternære ammoniumforbindelser og Glutaraldehyd. Reference 2. Denne udvikling kan ikke overraske, da dokumentationen der ligger til grund for denne artikel indeholder dokumenteret resistensudvikling fra 1986. Det er sikkert heller ikke de første af slagsen.

Der findes overbevisende dokumentation for, at de fælles mekanismer, der giver resistens over for desinfektionsmidler/biocider og antibiotika er til stede inde i bakterierne, og at bakterier selv kan danne resistens ud fra deres egne genetiske elementer.

Desinfektionsmidler/biocider er uvurderlige forbindelser, der giver samfundet en lang række fordele.

 • De spiller en vigtig rolle i kontrollen af bakterier i rigtig mange forbindelser hos dyr og mennesker.
  eks. på landbrug, fødevareproducerende virksomheder, dyrlæge klinikker, laboratorier og sygehuse.
 • De er enværdifuld ressource, derskal forvaltes med omhu for at undgåtabiaktivitet, så længe som
 • For atbevare desinfektionsmidlerne/biociderne som effektive midler til kontrol af infektionoghygiejne, er det altafgørende atforhindre udviklingen af bakteriel resistensog krydsresistens gennem passende oghensigtsmæssig anvendelse.

Optimer derfor dit valg af desinfektionsmiddel

Man bør, af hygiejnemæssige foranstaltninger, overveje at skifte mellem desinfektionsmidler for ikke at fremme resistensudvikling.

Baggrunden for valget af desinfektionsmiddel er en balance mellem effektivitet, først og fremmest baseret på et bestemt pathogen eller flere pathogener (en eller flere bestemte bakterier, virus eller svampe) som udfordrer besætningen. Dernæst bør følgende overvejes; temperaturen som er forbundet med effekten, kontakttid eller resistensudvikling. Er der bivirkninger? Er det let og praktisk i anvendelse for at opnå den forventede effekt. Hvad er den effektive levetid for den færdige opløsning?

Den VEL DOLUMENTEREDE EFFEKT af Virkon™ S (et oxiderende desinfektionsmiddel med ingen kendt resistens udvikling i skrivende stund) mod MRSA samt et særdeles bredt effektivitets spektrum, gør en investering i dette produkt fornuftigt.

Hertil kan føjes følgende egenskaber; let og sikker tilberedning af desinfektionsopløsningen, med stabilisator til hårdt vand, med anioniske overfladeaktive stoffer der fremmer gennemfugtning af overflader for at give en længere kontakttid og inaktivering.

Der findes i alt 22 dokumenterede, uafhængige effektivitets tests alene mod MRSA. 3 af testresultaterne er listet herunder:

Rapport Test   Temperatur Opløsning
227 E.N. 1656 Pig Isolate MRSA, 2010, Wageningen 10 graderC – 30 min 1:100(1%)
220 E.N. 1656 ATCC 6538, Centro di Saggion BPL, Italy 10 graderC – 30 min 1:100(1%)
194 E.N. 1276 CCFRA, UK Food Hygiene 10 graderC – 5 min 1:100(1%)

Protokoller til kontrol af særlig smitsomt sygdomsudbrud, bør være komplet med vask med en sæbe efterfulgt desinfektion med Virkon™ S
Den mest effektive kontrol af køretøjer der kører mellem besætninger, vil være en komplet vask efterfulgt af desinfektion.

 • Fjern alt løst organisk materiale
 • Sæt køretøjet i blød med vand
 • Tilfør et alkalisk vaskemiddel i våd skum form, (Biosolve®Plus). Lad det virke i 20 minutter, for at løfte og separere skidt fra overfladerne OG TIL at begynde den biocide inaktivering af virus.
 • Vask køretøjet
 • Lad køretøjet tørre
 • Tilfør en Virkon™ S opløsning med en sprayudlægning, der gennemvæder alle overflader på køretøjet, typisk 100-200 ml opløsning pr m2 overflade.

Ved 1:100 er Virkon™ S opløsningen aktiv i 5 dage.

Samme metode bør anvendes ved bygninger og overflader generelt.

Virkon™ S er uafhængigt testet og dokumenteret effektiv mod alle kendte virus, bakterier, svampe og sporer i mere end 600 tests udført efter gældende standarder –  Herunder et lille udpluk af resultater.

Pathogen  navn Pathogen type Virkon®S testdata Testmetoder
PRRS

Procine espiratory & Reproductive Syndrom virus

Small enveloped arterivirus with single strand +ve RNA genome 1:600

(0,167%)

ATS Labs, USA, EPA  standard ref A16237

10 min kontakttid 20 grader C

PCV 2

Procine Circo Virus Type 2

Small enveloped circovirus; single stranded cirkulær DNA virus 1:200

(0,5%)

Microbiotest USA, to EPA standard ref 517-101

10 min kontakttid 20 grader C

FMDV

Foot and Mouth Disease Virus

Non enveloped picornavirus with single strand +ve RNA genome 1:1800

(0,056%)

Institute for Animall Health United Kingdom ref PRI 5111

30 min kontakttid 4 grader C

TGE

Transmissible Gastro Enteritis Virus

Enveloped coronavirus with single strand +ve RNA genome 1:450

(0,222%)

Ministry of Agriculture, United Kingdom ref BS 808

30 min kontakttid 4 grader C

Afrikansk svinepest Enveloped virus with double strand DNA genome 1:800

(0,125%)

Pirbright Laboratory UK Institute for Animal Health ref  Dis P4/02

30 min kontakttid 4 grader C

Reference 1: Marts 2010, Drs. D.R. Macinga PhD; M.J. Dolan B.S.; J.D. Rutter B.S.; ”High level resistance to Quaternary Ammonium Compounds in Clinical MRSA isolates”.

Reference 2: Klorhexidin;(Stickler DJ. Clin Pathol 1974; 27:284-7.). Kvaternære ammoniumforbindelser;( Gillespie MT,  FEMS Microbiol Lett 1986; 34:47-51., Romao et al. 2005). Deruover biocider som Glutaraldehyd;(Fraud et al. 2001, Griffiths et al. 1997, Manzoor et al. 1999, Nomura et al. 2004, Van Klingeren and Pullen 1993, Walsh et al. 2001)

Kilde 1: European Commission, Directorate-General for Health and Consumers, Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks(SCENIHR).

Susanne Nordby

Nordic Business Director
Pharmaxim

Dokumentation

Virusliste

Støvlebad

Find forhandler